“Elk moment is een nieuw begin”

Privacyverklaring

Beautysalon Jasara is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

Beautysalon Jasara
Aelbrechtskolk 19b
3025 HA Rotterdam
06 – 2829 9518
info@beautysalonjasara.nl
www.beautysalonjasara.nl

Ingeschreven in het Handelsregister (Kamer van Koophandel) onder nummer: 52750272

Ik, Jantiene Baan, ben de Functionaris Gegevensbescherming van Beautysalon Jasara.
Ik ben te bereiken via info@beautysalonjasara.nl

Persoonsgegevens

Beautysalon Jasara verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan Beautysalon Jasara verstrekt.

Deze gegevens gebruik ik:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Doel van de persoonsgegevens

Beautysalon Jasara verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het voeren van mijn administratie;
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Verzenden van mijn nieuwsbrief, indien je dit hebt aangegeven.

Bewaren van persoonsgegevens

Beautysalon Jasara bewaart je persoonsgegevens zo lang als nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Alle gegevens die wettelijk vereist zijn worden bewaard volgens de daarvoor gestelde termijn.

Delen van persoonsgegevens met derden

Beautysalon Jasara verstrekt informatie uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken die ik gebruik

Functionele cookies
Wij plaatsen functionele cookies om de website beter te laten werken, bijvoorbeeld om het juiste lettertype te tonen.

Google Analytics (analytische cookies)
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Wij plaatsen geen Tracking cookies

Voor meer informatie over de cookies op deze site, zie de cookieverklaring

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Beautysalon Jasara en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou bezit in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens, sturen naar info@beautysalonjasara.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Beautysalon Jasara wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging van jouw persoonsgegevens

Beautysalon Skinfood neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@beautysalonjasara.nl

Scroll naar boven